GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
tveganje onesnaženja
Definition

Verjetnost škodovanja človeškemu zdravju, imetju ali okolju, ki je posledica uvedbe nezaželenih snovi v okolje.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6472