GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zaščita pred plazovi
Definition

Skupek ukrepov in načinov, ki se vpeljejo z namenom zaščititi ljudi, imetje ali naravne vire pred plazovi, vključno z napovedovanjem in opozarjanjem na plazove, omejitvijo plazišč, preskušanjem s smučmi ter uporabo razstreliv in druge opreme za stabilizacijo plazišča.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/680