GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ravnanje z radioaktivnimi odpadki
Definition

Celoten nadzor proizvajanja, trgovanja, predelovanja, hrambe in prevoza snovi z radioaktivnimi nukleidi, ki so zaradi radioaktivnosti nepraktični za uporabo in ponovno uporabo.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6923