GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zagotavljanje surovin
Definition

Meritve, ki zagotavljajo preskrbo ali dostop do surovega, nepredelanega ali delno predelanega materiala, ki se uporablja kot surovina za predelovanje oziroma izdelovanje.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6970