GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
obnovljiv naravni vir
Definition

Viri, ki se jih lahko neprestano obnavlja ali nadomešča s postopki, kot je organska reprodukcija, in s kultivacijo v poljedelstvu, vzrejo živali, gozdarstvo in ribolov.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7108