GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
analiza tveganja
Definition

Metode za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih dogodkov (kot je izpust določene količine strupenega plina) ter možne posledice. Izvorno je bila razvita za uporabo v jedrski in kemični industriji, kjer imajo lahko določeni mogoči dogodki z nizko verjetnostjo izjemno hude posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja so poskušali uporabiti za označitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko predvidljiva.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7235