GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zavest o tveganju
Definition

Subjektivna presoja posameznikov, ki bodo pogosto občutili majhno povezavo glede statistične verjetnosti škode in poškodb.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7240