GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zmanjševanje tveganja
Definition

Vsako dejanje, instanca ali postopek, ki znižuje verjetnost škode kot posledice neke nevarnosti na nekem področju ali med populacijo.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7241