GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
usedanje (industrijski proces)
Definition

Ločevanje netopnih trdnih delcev iz tekočine, kjer so odloženi z usedanjem pod vplivom gravitacije ali centrifugalne sile.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7562