GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
blato čistilnih naprav
Definition

Poltekoči odpadki s koncentracijo trdnih snovi preko 2500 delcev na milijon, nastanejo iz čiščenja občinskih odplak.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7632