GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
pedologija
Definition

Preučevanje lastnosti, nastanka in upravljanja s prstjo kot naravnim virom. To vključuje kemijo, mikrobiologijo, fiziko, morfologijo in mineralogijo tal, kakor tudi genezo in razvrstitev.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7890