GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ohranitev vrst
Definition

Nadzorovana koriščenje, varovanje in razvoj izbranih rastlinskih in živalskih vrst zaradi njihovega bogastva, biotske raznovrstnosti in koristnosti ljudem.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7983