GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zadnje stanje tehničnega razvoja
Definition

Vse kar je javnosti dostopno preko pisnega ali ustnega opisa, uporabe ali na drug način pred dnevom vloge patenta ali pred vlogo v tuji državi z veljavno prednostjo.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8067