GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biogeokemijski cikel
Definition

Krožnenje kemičnih elementov iz organizmov v fizično okolje ter nazaj v organizme. Če gre za sledne elemente, ki so bistvenega pomena za življenje, proces imenujemo prehrambni cikel. Biogeokemični cikel se pojavlja, kadar pride do razkroja rastlin in so minerali naravno vgrajeni v humus za bodočo rast rastlin.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/833