GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
tehnološko tveganje
Definition

Vsako uvajanje praktičnih ali strojnih ved v industrijo ali trgovino, ki lahko poškoduje ljudi, imetje ali okolje.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8334