GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biotehnološka nevarnost
Definition

Nevarnost za ljudi, živali in okolje, ki jo predstavlja uporaba naprednih bioloških postopkov v proizvodnji industrijskih izdelkov, npr. izpostavljenost nalezljivim bakterijam, virusom in glivam.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12814