GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biološka varnost
Definition

Kombinacija znanja, postopkov in opreme, ki se vpelje pri upravljanju ali nadzorovanju potencialno okuženih materialov ali bio-nevarnosti v laboratorijskem okolju, z namenom, da se zmanjša ali prepreči možnost poškodb pri delavcih v laboratoriju, drugih osebah in okolju.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/891