GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
bitumen
Definition

Splošni izraz za naravne negorljive snovi različnih barv, trdote in hlapljivosti, ki jih sestavljajo predvsem mešanica ogljikovodikov, ki so v glavnem brez oksidantov. Bitumne včasih povezujejo z mineralnimi snovmi, nemineralne sestavine se namreč spajajo in so močno topne v ogljikovem disulfidu, produkti sulfoniranja, netopnimi v vodi. Petrolej, asfalti, naravni mineralni voski in asfaltiti spadajo v skupino bitumnov.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/921