GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zagotavljanje kakovostne pitne vode
Definition

Zagotavljanje kakovostne pitne vode zadeva štiri glavne elemente: uporaba (rekreacija, pitna voda, razmnoževanje rib in ostalega prostoživečega rastlinja in življenja, industrijska ter kmetijska raba); kriteriji za zaščito teh vrst uporabe; izvršitveni (za potrebne izboljšave obdelave industrijskih in mestnih odpadkov), uveljavitveni načrti ter protidegradacijska izjava za zaščito obstoječih visoko kakovostnih voda.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9216