GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zagotavljanje zadostnih količin pitne vode
Definition

Upravljanja ali rokovanje s količino dostopne pitne vode.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9217