GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
oskrba z vodo
Definition

Vir ali količina razpoložljive vode za uporabo. Prav tako je to sistem zbiralnikov, vodnjakov, vodov in čistilnih naprav, ki so potrebne, da je voda razpoložljiva in uporabna.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9244