GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
preprečevanje onesnaževanja
Definition

Ukinitev proizvodnje nevarnih odpadkov in toplogrednih plinov v njihovem izvoru, v proizvodnem postopku. To se pogosto lahko doseže z različnimi in relativno preprostimi postopki, ki vključujejo majhne spremembe proizvajalnih postopkov, nadomestitev izdelkov, ki onesnažujejo s tistimi, ki ne onesnažujejo, ter poenostavitev pakiranja. Družbe, ki skrbijo za zmanjšanje odpadkov, prihranijo milijone dolarjev, uporabijo jih za vzpodbudo delavčevega sodelovanja in odstranijo potrebo po dragem končnem čiščenju.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10049