GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
politika mehurčka (trgovanje z emisijami)
Definition

Politika ameriške Environmental Protection Agency, ki dopušča, da določen tovarniški kompleks zmanjša onesnaževanje v določenih obratih, medtem ko ga v drugih poveča. To se dopušča, dokler je seštevek vrednosti enak ali pod dovoljenimi koncentracijami. Obrate, kjer se izvaja ta politika, se obravnava, kot, da bi obstajali v mehurčku, kjer celotna koncentracija emisij ostaja v okviru dopustnih vrednosti.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1024