GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
škoda, ki jo povzročijo živali
Definition

Škoda, ki jo v okolju povzročijo živali, kot npr. čezmerna paša, poteptano območje, itd. Škoda, ki nastane pri čezmerni paši se lahko zmanjša tako, da se pravilno razporedi objekte za napajanje živine, s tem zmanjšamo pot, ki jo dnevno prehodi živina. Paša na drugih delih pašnika omogoča ponovno rast trave na popasenih območjih (rotiranje). Nekaj ozemlja je možno povrniti v prvotno stanje tudi tako, da se pase zgolj eno sezono na istem območju. Živali lahko poškodujejo posevke tudi tam, kjer kmetijska zemljišča mejijo na divjino ali rezervat za divjad. Divjad lahko z boleznimi tudi okuži cenjeno domačo živino. Čezmerno gojenje živine povzroča resno poslabšanje habitata, tako, da je do neke mere ta dejavnost kontraproduktivna.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10511