GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ponovna naselitev živalskih vrst
Definition

Poskus preprečiti izumrtje ogroženih vrst in populacij tako, da se jih ponovno naseli v njihov naravni habitat. Ponovna naselitev vrst v neko regijo zahteva predhodno raziskavo, tako da se poišče razloge za njihovo izginotje in preuči morebitne spremembe, ki so se pojavile v biotopih.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10671