GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo gozdov
Definition

Veja v gozdarstvu, ki se ukvarja s preprečevanjem in omejevanjem škode v gozdovih, ki nastanejo zaradi vpliva ljudi ali živine, delovanja škodljivcev in abiotskih dejavnikov.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10706