GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
razvoj podeželja
Definition

Vsak postopek v podeželskem območju za spodbujanje gospodarske rasti, modernizacije, rasti poljedelstva ter oblikovanje sestave za izpolnjevanje osnovnih potreb, kot so izobrazba, zdravje, preskrba z vodo. Pridobitev tega je v glavnem odvisna od uradniških sistemov za različne programe, kar zadeva zavarovanje posestniške pravice, agrarno reformo, izplačilo pomoči in ravnanje s hrano pa od državne politične situacije.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11159