GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
razvoj mest
Definition

Vsaka fizična razširitev ali spremembe pri uporabi zemlje v urbanih predelih, kar pogosto vključuje razdelitev na dele. Gradnja ali spremembe zgradb, cest, podjetij in drugih objektov, odstranitev dreves in drugih ovir ter rast populacije in s tem povezane gospodarske, socialne in politične spremembe.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8804