GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
čiščenje skozi tla
Definition

Dejanje ali postopek, s katerim se del tal očisti onesnaževal vseh oblik, kar pogosto poteka po naravnih postopkih.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11214