GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
biogorivo
Definition

Gorivo v plinastem, tekočem ali trdem stanju, ki vsebuje energijsko vrednost pridobljeno iz bioloških virov. Organski material, iz katerega so zgrajeni živi organizmi, predstavlja potencialni vir energije, ki se bo izkoriščal, saj po vsem svetu raste povpraševanje po gorivu. Primer biogoriva je olje iz oljne repice, ki se lahko uporablja namesto dizelskega goriva v predelanih motorjih. Metil ester iz tega olja, metil ester oljne repice, se lahko uporablja tudi v nepredelanih dizelskih motorjih in je poznan tudi kot biodizel. Ostala biogoriva vključujejo bioplin in gasohol.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12011