GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo obrežij
Definition

Inženirski ukrepi, s katerimi poskušajo zaščititi bregove rek, pobočja ali nabrežine pred erozijo vodnega toka, poplavami, itd.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12204