GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo obale
Definition

Oblika ravnanja z okoljem, ki teži za tem, da ublaži napredujoče propadanje kopnega zaradi erozijskih procesov na obali. Zaželena so gradbena dela za zaščitne od morja, ki ščitijo kopno pred erozijo in preplavitvijo morja, ter pred poplavami. Slednja vključujejo inženirske rešitve, kot so valolomi, protivalovni zidovi, utrditve obrežja in jezbic (naprave ob bregu, ki z usmerjanjem vodnega toka varujejo breg).

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10238