GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
jedrska nevarnost
Definition

Tveganje ali nevarnost za človeško zdravje ali okolje, ki ga povzroči sevanje atomskega jedra določene snovi ali nenadzorovana eksplozija, ki izhaja iz cepitve ali zlitja atomskega jedra.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12793