GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
izpostavljenost sevanju
Definition

Dejanje ali stanje izpostavljenosti elektromagnetni energiji, ki je dovolj močna, da ionizira in tako ogrozi človekovo zdravje ali okolje.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6890