GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo podnebja
Definition

Varnostni mehanizmi, postopki ali ukrepi, vpeljani za preprečitev škode, ki jo dela onesnaženje naravnim ali vzorčnim vremenskim razmeram, npr. prevladujoči temperaturi, sestavi ozračja in padavinam.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1466