GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varovanje/zaščita okolja
Definition

Ukrepi in omejitve, ki preprečujejo poškodbe in degradacijo okolja, vključno s trajnostnim razvojem življenjskih virov.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2900