GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ogrožena vrsta
Definition

Tisti primerki flore in favne na tem planetu, ki jim grozi izumrtje. Lov in krivolov, ki vzdržujeta trgovino s slonovino, rogovi, kožami, krznom in perjem, pomenita že dolgo nevarnost že tako ogroženim vrstam. Onesnaževanje, ekspanzija kmetijstva, izginjanje močvirij, krčenje gozdov in druge erozije življenjskih okolij predstavljajo nove nevarnosti. Delovanje človeka je bilo krivo za izumrtje mnogih živalskih in rastlinskih vrst v preteklih dveh stoletjih.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1221