GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ogrožena vrsta (IUCN)
Definition

Ena izmed treh stopenj "redkosti", ki jih opisuje Mednarodna zveza za varstvo naravnih virov (The International Union of the Conservation of Natural Resources). Vse rastline in živali v teh kategorijah potrebujejo posebno zaščito. Ogrožene vrste so tiste vrste, ki jim grozi izumrtje, razen, če se uvede določene ukrepe, ki to spremenijo.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2702