GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ogrožena živalska vrsta
Definition

Živali, ptice, ribe ali drugi živi organizmi, ki jim grozi izumrtje zaradi sprememb v okolju, ki so naravnega ali človeškega izvora.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2697