GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zavarovana vrsta
Definition

Ogrožena ali ranljiva vrsta, ki je s preventivnimi ukrepi zaščitena pred izumrtjem.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6746