GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ukrepi za varstvo okolja v podjetju
Definition

Preventivna dejanja, postopki ali ukrepi, ki jih izvaja nevladna organizacija, zasebno podjetje ali industrijska dejavnost, da prepreči ali zmanjša nevarnost, ki grozi ekosistemu ali človekovemu zdravju.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2905