GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo vode
Definition

Ukrepi za ohranjanje površinske in podtalne vode, gre za zagotavljanje nenehne razpoložljivosti vode naraščajočo gospodinjsko, trgovinsko ter industrijsko rabo in za zagotavljanje zadostne količine vode za naravne ekosisteme.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9206