GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo porečja
Definition

Preventivna dejanja, postopki ali ukrepi, začeti za preprečitev ali zmanjšanje škode okoljskega ravnovesja drenažnih področij, ki se uporabljajo za ujetje vode, kot so vodni zadrževalniki ali zbiralniki.

Related terms
Broader:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12107