GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo podtalnice
Definition

Podtalnica je sama po sebi zelo dovzetna za onesnaževanja zaradi različnih dejavnosti. Odprava škode je zelo draga in pogosto nepraktična. Zaščita pred onesnaženjem je odločilna za učinkovito upravljanje s podtalnico.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12108