GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
upravljanje živalskih odpadkov
Definition

pravilno ravnanje, shranjevanje in uporaba odpadkov, ki nastanejo pri zapiranju živali, vključno z načini zbiranja, strganja ali spiranja odpadkov iz zaprtih prostorov v ustrezne zgradbe za shranjevanje odpadkov

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15056