GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
cilji trajnostnega razvoja
Definition

združeni in neločljivi cilji, ki jih opredeljuje Agenda Združenih narodov 2030 za trajnostni razvoj, ki so globalne narave in izvedljivi v vseh državah, ob upoštevanju njihovih posebnosti, zmogljivosti in ravni razvoja ter nacionalnih politik in prednostnih nalog

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15303