GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
trajnostni razvoj
Definition

Razvoj, ki zagotavlja dolgoročne gospodarske, socialne in okoljske koristi z ozirom na sedanje in prihodnje generacije. Svetovna komisija za okolje in razvoj (World Commission on Environment and Development) ga je leta 1987 definirala kot: razvoj, ki skrbi za sedanje potrebe in ob tem ne oškoduje prihodnjih generacij.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8247