GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načelo trajnosti
Definition

Načelo, ki ga je leta 1987 uveljavila Svetovna komisija za okolje in razvoj (Bruntlandova Komisija): razvoj, ki zadovoljuje sedanje potrebe in ob tem ne oškoduje prihodnjih generacij. Trajnosten razvoj je potek vključevanja ekonomskih, socialnih in ekoloških ciljev, in ne bi smel pomeniti prodaje okolja za razvoj. Trajnosten razvoj bi moral pomeniti ravnotežje, ne pa nasprotij.

Related terms
Broader:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6624