GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okvir DPSIR
Definition

okvir za celostno oceno, pri kateri družbeni in gospodarski napredek vpliva na okolje s spreminjanjem stanja okolja ter učinkovanjem na zdravje ljudi, ekosisteme in materiale

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Lahko vzbudi družbeni odziv, ki neposredno vpliva na gonilne sile ali stanje ali učinke s prilagoditvijo ali popravljalnim ukrepom.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15365