GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ocena ekoloških razmer
Definition

Oceno ekoloških razmer sestavlja monitoring trenutnih in spremenljivih razmer ekoloških virov, od katerih je odvisno ali bo nek ekosistem preživel ali ne, z monitoringom se to nepristransko presodi; bolje razumeti strukturo in funkcijo ekosistemov z namenom izboljšati možnosti ravnanja; razvoj modelov, ki napovedujejo odziv ekosistemov na spremembe, ki so rezultat s strani človeka povzročenega stresa, in ki omogočajo oceniti možnosti ravnanja z ekosistemi ter obenem oceniti ekološke posledice takega ravnanja, na podlagi vsega tega lahko ljudje, ki sprejemajo odločitve, bolje razumejo posledice določene izbrane strategije ravnanja.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2440